En het eigen risico?

Het eigen risico van uw zorgverzekering is van toepassing op alle zorg (dus ook op de behandelingen binnen de praktijk) tenzij anders in uw polisvoorwaarden staat aangegeven.