Vergoedingen zorgverzekeraars 2011

Psychologenpraktijk Smit heeft voor 2011 overeenkomsten gesloten met bijna alle zorgverzekeraars, die recht geeft op volledige vergoeding van 8 zittingen eerstelijnspsychologische zorg, met uitzondering van een kleine eigen bijdrage van 10 euro per zitting.

Psychologenpraktijk Smit heeft een overeenkomst met:

CZ
Univé
VGZ
IZA
Trias
Achmea
Delta Lloyd
OHRA
Menzis
AnderZorg
Fortis ASR / De Amersfoortse
ONVZ
DSW
PNO
VRZ
Agis
Eno
VVAA

Mocht uw verzekering niet in het rijtje zijn opgenomen, neem dan contact op met onze praktijk voor meer informatie.

De praktijk declareert in de regel rechtstreeks bij de verzekeraar, dus daar heeft u geen omijken naar. De eigen bijdrage wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar met u verrekend; in een enkel geval ontvangt u een factuur van de praktijk.

Of meer dan 8 sessies vergoed worden is afhankelijk van de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Vaak worden 4 of meer extra sessies volledig of grotendeels vergoed. Overigens, andere verzekeraars dan de bovenstaande vergoeden vaak de behandeling tenminste gedeeltelijk.

Let op:

Het bovenstaande staat los van het eigen risico, is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen door de zorgverzekeraar, en er gelden mogelijk andere voorwaarden als u geen natura- maar een restitutiepolis heeft. Informeer voor de zekerheid vooraf bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.