Psychische klachten bij musici

Musici hebben een intens beroep dat hun lichamelijke en geestelijke veerkracht voortdurend op de proef stelt.

Zij worden gekenmerkt door een grote bevlogenheid, een innerlijke drang om tot topprestaties te komen, die tegenslagen lastig te verduren maakt. Het omgaan met blessures is daar een voorbeeld van. Maar ook pijnklachten die niet lichamelijk verklaard kunnen worden.Verder zijn klachten als neerslachtigheid, leegheid, moeheid, en (podium)angsten niet zeldzaam. De meerderheid van professionele musici ziet zich op een zeker moment geconfronteerd met klachten, vaak al tijdens de opleiding.

Zo wijzen internationale onderzoeken uit dat 30% van de musici chronische pijn heeft (dus ook als zij niet musiceren) en bijna de helft van de muziekvakstudenten vaak pijn heeft bij het spelen. Het verband met psychologische stress is tweeledig: enerzijds zijn angsten en depressiviteit bij musici terug te vinden als reactie op deze lichamelijke last, en anderzijds kan psychologische stress juist de oorzaak daarvan zijn*.

Vervolgens kan men denken aan podiumangst, een veelvoorkomend probleem dat 59% van de Nederlandse orkestmusici treft^^.

Maar ook aan lichamelijke klachten waar geen medische verklaring voor gevonden is. Als deze klachten een lichamelijke uiting zijn van psychische spanningen dan zal de meerwaarde van psychologische behandeling zich bewijzen. Een ander bekend probleem bij uitvoerend artiesten is moeite met de continue druk om te presteren, en de felle competitie met collega’s. In dit geval kan begeleiding geboden worden bij het versterken van weerbaarheid en zelfvertrouwen, zeker bij jonge artiesten, en het hervinden van veerkracht.

Veel musici blijven lang rondlopen met psychische klachten. Schaamte, onbegrip, en de taboesfeer rondom deze beroepsgerelateerde problematiek maakt dat musici vaak niet of pas laat hulp zoeken. Dit is spijtig omdat er wel degelijk psychologische therapieën beschikbaar zijn – op wetenschappelijke grondslag – die klachten kunnen verhelpen of verlichten. Bijvoorbeeld in het geval van podiumangst.

 

Noten:

(*) Uit: M. Stotijn (2006). Gevaarlijk Spel: risico’s op het podium. Stichting Gezondheidzorg voor Musici. Bron: www.muziekenzorg.nl

(^^) Van Kemenade J.F., van Son M.J., & van Heesch N.C. (1995). Performance anxiety among professional musicians in symphonic orchestras: a self-report study. Psychol. Rep., 77(2), p. 555-62

foto: luchilu//CC//flickr.com