Vergoedingen 2012

Door ingrepen van de overheid wijzigen in 2012 de vergoedingen voor psychologische hulp in het basispakket van de zorgverzekering.

Op last van de minister worden in 2012 vijf eerstelijnspsychologische consulten vergoed, met een eigen bijdrage van 20 euro per sessie. Wel is het zo dat een aantal verzekeraars in hun aanvullende verzekeringen het verschil met 2011 bijpassen, en bijv. 3 of meer extra sessies en/of eigen bijdragen vergoeden in 2012. U vindt deze informatie in uw nieuwe polisvoorwaarden.

Voor tweedelijnspsychologische hulp (ook wel psychotherapie of 2elijns GGZ genoemd) wordt in 2012 een eigen bijdrage ingevoerd, van maximaal 200 euro per kalenderjaar. Deze geldt voor behandelingen (in technische termen “DBC” genoemd) die in 2012 starten of verlengd worden. Voor tweedelijnspsychologische behandelingen  die in 2011 zijn aangevangen, is voor de eerste 365 dagen van de behandeling deze eigen bijdrage nog niet van toepassing.

Informeer bij twijfel ook bij uw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden.

Let wel, het bovenstaande staat los van het eigen risico dat deels door de wet wordt bepaald (220 euro per jaar) en verder door uw eigen polisafspraken met de verzekeraar.