Wijziging van betalingsvoorwaarden

De algemene betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk Smit zijn gewijzigd. Het betreft een uitbreiding, waarbij voor de helderheid een aantal aanvullingen zijn opgenomen op de betalingsvoorwaarden van het NIP, die reeds door de praktijk gehanteerd werden.

De vanaf dit moment geldende voorwaarden vindt u terug op deze website onder betalingsvoorwaarden. Op uw verzoek zal u kosteloos een afschrift worden verstrekt.