Slaapspreekuur

Update 16/11/13: Het slaapspreekuur stopt per 1 januari 2014, omdat behandeling van slaapstoornissen door een psycholoog dan buiten het verzekerde pakket valt.

foto_psy_slaapfoto: D Sharon Pruitt

Voor wie?

Wanneer u al een aantal weken slaapproblemen ervaart. Of u merkt dat slaapmedicatie (temazepam, oxazepam etc.) niet meer helpt, of u deze al te lang slikt (in de regel is dat langer dan 2 weken). Overigens komen slaapproblemen regelmatig voor: eenderde van de volwassenen heeft problemen met de slaap, en slaapklachten komen vaker voor bij vrouwen (tweemaal zo vaak als bij mannen) en bij ouderen. Vaak wordt er door de arts nog slaapmedicatie voorgeschreven: ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking gebruikt een benzodiazepine (een bepaald kalmeringsmiddel, waarvan de naam vaan eindigt op “pam”) en ongeveer de helft daarvan neemt dit als slaapmiddel. Dit terwijl we inmiddels weten dat langerdurend gebruik van deze middelen problemen geeft: sufheid overdag, geheugenproblemen, gewenning en verslaving.

Behandelopties

Slaapmedicatie is niet de enige optie. Inmiddels zijn er ook andere biologische en psychologische behandelmethoden ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht, die kunnen helpen bij veelvoorkomende slaapproblemen. Met aan de psychologische kant bijv. cognitieve gedragstherapie en aan de biologische kant bijv. lichttherapie en melatonine inname. Ook zijn er andere medicijnen die de huisarts in sommige gevallen kan voorschrijven die minder risico geven op gewenning dan wel verslaving. U kunt alvast een kijkje nemen op onze pagina met slaaptips.

Slaapspreekuur werkwijze

Wanneer u de verwijsbrief van de huisarts afgeeft aan de assistente van het praktijkencentrum dan maakt zij met u 3 afspraken:

Sessie 1. Psychologische screening (vrijdag). In een consult met Thomas Smit, klinisch psycholoog, wordt met u nagegaan of de slaapproblemen op zich staan, of in verband staan met een andere psychische stoornis. Dit verschil is van belang voor de behandeling.

Sessie 2. Slaaplijstenonderzoek (zaterdag). U vult vragenlijsten in om de ernst en aard van de slaapklachten verder in kaart te brengen. Dit kan onder andere helpen om specifieke slaapstoornissen op te sporen.

Sessie 3. Behandeladvies en -plan (vrijdag). De psycholoog bespreekt met u de uitkomsten van het onderzoek. Gezamenlijk worden de behandelmogelijkheden doorgenomen, binnen en buiten de praktijk. Deze lopen uiteen van psychologische tot biologische behandelingen (met of zonder gebruik van medicatie) of een combinatie daarvan. Als wij in uw situatie behulpzaam kunnen zijn, wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. En zo mogelijk al de eerste stappen gezet. Wij streven naar kortdurende behandeling, met een persoonlijk behandelplan, en een goede samenwerking met uw huisarts in de uitvoering.

Sessie 4 en verder kunnen behandelsessies of follow-up betreffen. De duur van uw behandeling wordt bepaald door uw persoonlijke behandelplan.

Vergoeding en overige wetenswaardigheden

De sessies kunnen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering als eerstelijnspsychologische hulp. Psychologenpraktijk Smit heeft een overeenkomst met bijna alle zorgverzekeraars (zoals CZ, Achmea, Menzis en Unive/IZZ/IZA). In dat geval heeft u recht op vergoeding van 5 sessies vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage van 20 euro per sessie. Let wel dat het jaarlijkse (wettelijke of vrijwillige) eigen risico tevens van toepassing is. Wij adviseren u om voor de zekerheid te informeren bij uw zorgverzekeraar. Lees op onze website de aanvullende informatie over tarieven, vergoedingen en privacy, zo ook de algemene betalingsvoorwaarden.