Vooruitblik vergoedingen 2014

Update 23/12/2013: Inmiddels is recentere informatie beschikbaar op de pagina vergoedingen op deze website.

Naar verwachting biedt Psychologenpraktijk Smit voor 2014 opnieuw optimale vergoedingen voor bijna alle clienten. Van overheidswege worden in 2014 een aantal veranderingen ingevoerd. Hieronder staat kort weergegeven welke, en wat dit voor u kan betekenen.

Invoering BasisGGZ naast Specialistische GGZ

Het oude onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnspsychologie wordt in 2014 vervangen door het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Hiermee wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van respectievelijk meer enkelvoudige (GBGGZ), en meer ingewikkelde (SGGZ) psychische problematiek. De klinisch psycholoog maakt dit onderscheid aan de hand van zijn indrukken in de eerste sessie. Psychologenpraktijk Smit biedt beide typen behandelingen.

Behandelingen in 2014 volledig vergoed

Een positief punt is dat psychologische behandelingen in zowel de GBGGZ als SGGZ in 2014 volledig vergoed worden vanuit het basispakket van u zorgverzekering, onder de voorwaarde dat uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Psychologenpraktijk Smit. Dit zal in de meeste gevallen zo zijn. Onderaan deze pagina leest u de meest recente stand van zaken over de afgesloten contracten.

Houdt er wel rekening mee dat het (jaarlijkse) eigen risico van uw zorgverzekering van toepassing is op GGZ behandelingen, net als op andere zorgkosten uit het basispakket, bijvoorbeeld medicijnen, ziekenhuiszorg, etc.

‘Pakketprijs’ voor behandelingen

Van overheidswege is eveneens het volgende bepaald. Vanaf 2014 geldt voor alle GGZ behandelingen die onder verzekerde zorg vallen, dat er een vastgestelde prijs is per “pakket” van een aantal sessies: In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de “producten” Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Transitieprestatie. In de SGGZ wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (“DBC”). Er wordt dus niet meer afgerekend per sessie, zoals voor eerstelijnspsychologie eerder nog wel het geval was, maar in alle gevallen per pakket. Wanneer de informatie compleet is zal deze ook gepubliceerd worden op deze website onder kopje Tarieven.

Contract 2014 afgesloten:

CZ (incusief Delta Lloyd, OHRA)

ONVZ (inclusief VvAA, PNOzorg, ASR, Eno, OWM etc.)

DSW

De Friesland

Achmea (en Agis)

VGZ (en IZA, IZZ, etc.)

Geen contract in 2014:

Menzis (inclusief Anderzorg)

(Geen contract houdt in dat een deel van de kosten van de behandeling nog altijd vergoed worden, bij Menzis ligt dit restitutietarief rond de 60%. In het geval dat u een restitutiepolis bij Menzis heeft afgesloten, en geen naturapolis, krijgt u wel bijna alle kosten vergoed. Overigens, voor DBC behandelingen van Menzis verzekerden die in 2013 gestart zijn geldt dat vergoeding nog gegarandeerd is.)

N.B. De informatie op deze pagina zal tot 1 januari 2014 verder worden bijgewerkt, zodra er nieuws is. Wij adviseren u dan ook om geregeld deze pagina opnieuw te lezen. Laatst bijgewerkt op 20 december 2013.