Update CZ verzekerden

Update: Mededeling vervallen per 1-1-2016

Belangrijk bericht voor CZ verzekerden: De praktijk kan tot 1 januari 2016 geen nieuwe CZ verzekerden meer in behandeling nemen. De reden is het (omzet)maximum dat door CZ is opgelegd in hun contract met onze praktijk. Dit heeft overigens geen consequenties voor lopende behandelingen, maar wel voor nieuwe clienten. 

Wat kunt u als CZ verzekerde doen?

  1. U kunt het probleem bij CZ afdeling Zorgservice aankaarten. En aangeven dat het omzetmaximum u verhindert om de zorg te krijgen die u nodig heeft.  Uw voorkeur kenbaar maken voor Psychologenpraktijk Smit. En CZ om een oplossing vragen. Contactinformatie CZ: http://www.cz.nl/zorgadvies/advies-en-begeleiding/wachtlijstbemiddeling
  2. U bent vanaf het begin van het nieuwe jaar (2016) welkom bij ons. Als u bereid bent om te wachten dan kunt contact met ons opnemen voor het plannen van een afspraak in 2016 via email: info@psysmit.nl
  3. Als u niet kunt wachten, en niet kiest voor optie 1, dan kunt u met uw huisarts overleggen over alternatieven in verwijzing naar een psycholoog.

Let op: alleen bij keuze voor optie 1 zal het CZ duidelijk worden dat er problemen zijn met de afspraken die zij met psychologen maken. Feitelijk ligt de zorgplicht bij de zorgverzekeraar. U kunt hen hieraan herinneren.