Contact

Aanmelden en afspraken
Voor het maken of verzetten van afspraken belt u tijdens kantooruren met de secretaresse van het praktijkencentrum via (0118) 471823. Als het gaat om aanmelding: lees ook de informatie over wachttijden hieronder.

N.B. Tot tenminste 6 januari 2020 geldt een algehele clientenstop – zie nieuwsbericht.

Telefonisch spreekuur
Wanneer u Thomas Smit, klinisch psycholoog, persoonlijk wilt spreken dan is er een telefonisch spreekuur op elke werkdag tussen 12.30-13.00 uur op zijn mobiele nummer: (06) 34925535.

Email
info@psysmit.nl

Bereikbaarheid overig
De praktijk is bereikbaar tijdens kantooruren. Bezoek alleen op afspraak. Wanneer een waarnemingsregeling van toepassing is, vanwege ziekte of afwezigheid van Thomas Smit, dan wordt u daarover via deze pagina op de website en/of de voicemailboodschap van zijn mobiele nummer geïnformeerd.

Wachttijden
Gezien de drukte in de praktijk is de gemiddelde aanmeldwachttijd momenteel: N.B. algehele clientenstop. Voor specifieke informatie over de wachttijden en bijzonderheden per zorgverzekeraar klikt u hier.

Spoed of crisis
Als solopraktijk heeft Psychologenpraktijk Smit geen 24 uurs crisisfunctie. In spoedeisende gevallen neemt u direct contact op met de huisarts. Deze is de aangewezen persoon om de ggz crisisdienst in te schakelen, wanneer nodig. Tijdens avonden en weekenden benadert u hiervoor de huisartsenpost.

Locatie Vlissingen
Jasperse Praktijkencentrum
Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Op Google maps

Locatie Breskens – 1nP locatie
Papendrecht 4
4511 BM Breskens

N.B. Op praktijklocatie Vlissingen worden uitsluitend clienten behandeld in het kader van de eigen contracten met zorgverzekeraars. Op praktijklocatie Breskens worden uitsluitend 1nP clienten behandeld.

Correspondentieadres
Psychologenpraktijk Smit
drs. Th.J. Smit, klinisch psycholoog
Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen


Kamer van Koophandel 51427788