Contact

Aanmelden en afspraken
Voor het maken of verzetten van afspraken belt u tijdens kantooruren met de secretaresse van het praktijkencentrum via (0118) 471823. Als het gaat om aanmelding: lees ook de informatie over wachttijden hieronder.

Telefonisch spreekuur
Wanneer u Thomas Smit, klinisch psycholoog, persoonlijk wilt spreken dan is er een telefonisch spreekuur op elke werkdag tussen 12.30-13.00 uur op zijn mobiele nummer: (06) 34925535.

Email
info@psysmit.nl

Bereikbaarheid overig
De praktijk is bereikbaar tijdens kantooruren. Bezoek alleen op afspraak. Wanneer een waarnemingsregeling van toepassing is, vanwege ziekte of afwezigheid van Thomas Smit, dan wordt u daarover via deze pagina op de website en/of de voicemailboodschap van zijn mobiele nummer geïnformeerd.

Wachttijden
Gezien de drukte in de praktijk is de gemiddelde aanmeldwachttijd momenteel: NB clientenstop – zie nieuwsbericht. Voor specifieke informatie over de wachttijden en bijzonderheden per zorgverzekeraar klikt u hier.

Spoed of crisis
Als solopraktijk heeft Psychologenpraktijk Smit geen 24 uurs crisisfunctie. In spoedeisende gevallen neemt u direct contact op met de huisarts. Deze is de aangewezen persoon om de ggz crisisdienst in te schakelen, wanneer nodig. Tijdens avonden en weekenden benadert u hiervoor de huisartsenpost.

Bezoekadres
Jasperse Praktijkencentrum
Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Op Google maps

Correspondentieadres
Psychologenpraktijk Smit
drs. Th.J. Smit, klinisch psycholoog
Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Kamer van Koophandel 51427788