Privacy en klachtrecht

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij uw privacy – en ons beroepsgeheim in het bijzonder – hoog in het vaandel staan. Uw rechten als client, waaronder uw recht op privacy, is overigens ook in de wetgeving verankerd (met name wet BIG, WGBO, AVG) en in de beroepscode voor psychologen (NIP). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met drs. Th.J. Smit via telefoon of e-mail (zie contactpagina). Onze volledige privacyverklaring leest u hieronder:

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt op haar website informatie over wetten en regels in de ggz, inclusief de privacyregeling en mogelijkheid van een privacyverklaring (zoek op privacyverklaring geestelijke gezondheidszorg).

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan heeft u een aantal mogelijkheden. Thomas Smit is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz vanuit NIP. Een mogelijke klacht kunt u indienen bij: nip@klachtencompany.nl. Meer over klachtrecht leest u in het onderstaande reglement of op de NIP website, waarop ook andere mogelijkheden worden uitgelegd, bv. NIP- en BIG-tuchtrecht.

Overige relevante informatie kunt u vinden op de website van het NIP, waar ook de beroepscode op gepubliceerd is.