Privacy en klachtrecht

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij uw privacy – en ons beroepsgeheim in het bijzonder – hoog in het vaandel staan. Uw rechten als client, waaronder uw recht op privacy, is overigens ook in de wetgeving verankerd (met name wet BIG, WGBO, AVG) en in de beroepscode voor psychologen (NIP). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met drs. Th.J. Smit via telefoon of e-mail (zie contactpagina). Onze volledige privacyverklaring leest u hieronder:

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op haar website antwoorden gepubliceerd op veelgestelde vragen over wetten en regels in de zorgsector, inclusief de privacyregeling ggz en mogelijkheid van een privacyverklaring (volg deze link naar NZa website en zoek op “privacyverklaring ggz”).

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan heeft u een aantal mogelijkheden, mede in het kader van de nieuwe wet Wkkgz. Hiertoe zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL: U kunt uw klacht kenbaar maken aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klacht&Company of voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg. Maar ook aan het tuchtcollege van het NIP. Of aan het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Relevante informatie kunt u vinden op de website van het NIP, waar ook de beroepscode op gepubliceerd is, en in de klachtenfolder: