Werkwijze

Hoe de praktijk zijn zorgverlening geregeld heeft, volgens wettelijke standaarden en vereisten, leest u in ons kwaliteitsstatuut op de betreffende pagina op deze website. Hieronder volgt een kortere uitleg.

Visie
Soms is sprake van psychische ziekte, maar veel vaker is het geval dat mensen door vervelende levensgebeurtenissen, of door oplopende druk, uit het lood geslagen worden. Een psycholoog kan dan helpen om het emotionele evenwicht te herstellen, de draad van uw leven weer op te pakken door middel van gesprekstherapie. Door zijn beroepsgeheim, en het gegeven dat hij geen direct-betrokkene is (zoals familie en vrienden dat vaak wel zijn), kunt u in een open en vertrouwelijke sfeer over uw problemen praten en eraan werken. Belangrijk vinden wij een tijdige start van hulp, privacy en openheid in het contact met cliënten.

Hieronder volgt een beknopte weergave. Voor een uitgebreider verhaal over de stappen van aanmelding tot afsluiting kijkt u op onze pagina zorgpad.

Intake
Na aanmelding per telefoon of e-mail wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Meestal zijn er 1 a 2 gesprekken voor nodig om samen met u (de client) duidelijk te krijgen wat er speelt, wat de aangewezen behandeling is, of de praktijk deze u kan bieden, en of deze direct ingezet kan worden. Aan het begin van de behandeling worden met u afspraken gemaakt over de werkwijze in therapie, het plan van aanpak of met andere woorden: het behandelplan.

De actuele wachttijd voor een eerste gesprek staat vermeld op de contactpagina. Waarna de behandeling in principe direct kan aanvangen.

Therapiemethode
Wij bieden gesprekstherapie vanuit verschillende invalshoeken: van interpersoonlijke therapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, EMDR, of schematherapie. Dit alles afhankelijk van wat het beste past; een keuze die wij in overleg met u maken. Waarbij het streven is naar kortdurende therapie. Wanneer u steeds tegen dezelfde problemen aanloopt in leven, werk, relaties dan kan een langerdurende psychotherapie nodig zijn en geboden worden. Ook bestaat de mogelijkheid van digitale consulten (bv. beeldbellen) of andere digitale zorg zoals (aanvullende) e-health modules.

ROM (Routine Outcome Measurement)
In behandelingen maken wij gebruik van korte vragenlijsten (bijvoorbeeld de OQ-45) die tenminste bij begin en einde van behandeling aan u aangeboden worden, als “klachtenthermometer”. De praktijk maakt voor het afnemen van vragenlijsten gebruik van het beveiligde internet platform van Embloom. De uitkomsten worden met u besproken. Ook doen wij regelmatig clienttevredenheidsonderzoek (CQi).

Clienttevredenheid
In 2022 gaven clienten ons het rapportcijfer: 9,1 (bron: steekproef CQI GGZ-AKWA bij 38 clienten in periode okt. 2021-okt. 022). Rapportcijfers van voorgaande jaren: 2021: 9,2 | 2020: 8,9 | 2019: 9,2 | 2018: 8,5 | 2017: 8,9 | 2016: 8,3

Samenwerking
Psychologenpraktijk Smit heeft samenwerkingsafspraken met huisartsenpraktijken in de regio, waaronder huisartsenpraktijk Van Schaik. Van het praktijkencentrum waarin wij gevestigd zijn ontvangen wij administratieve ondersteuning en is er mogelijkheid tot samenwerking met andere beroepsbeoefenaren, om een zo goed mogelijk op uw noden en behoeften afgestemde behandeling te krijgen. Bijvoorbeeld met de huisarts in geval van aanvullende behandeling met medicatie. Met een fysiotherapeute. Of met andere behandelaren die met het lichaam werken in het kader van complementaire geneeskunde, zoals een chiropractor, kinesiologe of optometrist. Dit alles uiteraard alleen in overleg met u, afgestemd op uw hulpvraag, en met uw toestemming. Meer informatie over de samenwerkingsmogelijkheden vindt u op de website van Jasperse Praktijkencentrum.