Wachttijden

Laatste update: 1e maandag van huidige maand

  • Aanmeldwachttijd (tussen aanmelding en eerste afspraak): 3 maanden
  • Behandelingswachttijd (tussen intake en start behandeling): geen

Bijzonderheden per verzekeraar:

  • Voor CZ verzekerden geldt voor de rest van 2020 een clientenstop vanwege het omzetmaximum dat CZ hanteert (maar voor behandelingen die starten in januari 2021 e.v. is deze niet aan de orde).

Specifieke informatie over wachttijden en vergoedingen leest u na op de landelijke website www.kiezenindeggz.nl (zoek op: Psychologenpraktijk Smit).

Vermelding zoals verplicht door Nederlandse Zorgautoriteit:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Ter aanvulling: mocht u niet zo lang kunnen wachten dan is het raadzaam om contact met uw huisarts/ verwijzer op te nemen om alternatieven te bespreken.