Wachttijden

Laatste update: eerste maandag van huidige maand

  • Aanmeldwachttijd (tussen aanmelding en eerste afspraak): 13 weken. Let op: Voor CZ Groep verzekerden geldt een behandelstop voor 2019.
  • Behandelingswachttijd (tussen intake en start behandeling): geen.

Hierbij is het volgende van toepassing:

  • Het bovenstaande geldt zowel voor GBGGZ als voor SGGZ.
  • Er is geen verschil in behandelingswachttijd voor de verschillende hoofddiagnosegroepen (SGGZ)
  • Wachttijd verschilt per verzekeraar:
    • CZ Groep (CZ/OHRA): behandelstop – zie nieuwsbericht.
    • Overige zorgverzekeraars: 13 weken

Actuele informatie over wachttijden en vergoeding(svoorwaarden) leest u ook na op www.kiezenindeggz.nl.

Vermelding zoals verplicht door Nederlandse Zorgautoriteit:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Ter aanvulling: mocht u niet zo lang kunnen wachten dan is het raadzaam om contact met uw huisarts/ verwijzer op te nemen om alternatieven te bespreken.