Wachttijden

Laatste update: eerste maandag van huidige maand

  • Aanmeldwachttijd (tussen aanmelding en eerste afspraak): clientenstop tot 1 juni 2020zie nieuwsbericht
  • Behandelingswachttijd (tussen intake en start behandeling): clientenstop

Hierbij is het volgende van toepassing:

  • Het bovenstaande geldt zowel voor GBGGZ als voor SGGZ
  • Er is geen verschil in behandelingswachttijd voor de verschillende hoofddiagnosegroepen (SGGZ)
  • Wachttijd verschilt niet per verzekeraar

Informatie over wachttijden en vergoedingen leest u ook na op de landelijke website www.kiezenindeggz.nl (zoek op: Psychologenpraktijk Smit).

Vermelding zoals verplicht door Nederlandse Zorgautoriteit:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Ter aanvulling: mocht u niet zo lang kunnen wachten dan is het raadzaam om contact met uw huisarts/ verwijzer op te nemen om alternatieven te bespreken.