Verwijzers

Informatie voor verwijzers
De praktijk staat open voor verwijzingen van alle volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar, die kampen met psychische problematiek die goed behandelbaar is in een vrijgevestigde psychologenpraktijk.

Bijvoorbeeld angst- en depressieve stoornissen, milde persoonlijkheidsproblematiek, milde eetstoornissen, ADHD, somatoforme of stresgerelateerde aandoeningen, of een combinatie van deze problematieken. Clienten met zeer ernstige problematieken (zoals verslavingsproblematiek, psychose of actuele suicidaliteit), of clienten die intensieve behandeling in teamverband nodig hebben, kunt u beter direct doorverwijzen naar een GGZ centrum. De praktijk heeft geen spoed- of crisisfunctie.

Psychologenpraktijk Smit is de solopraktijk van drs. Thomas J. Smit, klinisch psycholoog en psychotherapeut BIG.

De praktijk biedt vooral specialistische ggz met goede vergoedingsmogelijkheden vanuit het basispakket van de zorgverzekering, en heeft enige plaatsen voor basis GGZ. Zorgverzekeraars hanteren in de regel een verwijzing van de huisarts als voorwaarde voor vergoeding, en in een aantal gevallen ook die van een bedrijfsarts of medisch specialist.

Een model verwijsbrief die aan alle voorwaarden van zorgverzekeraars voldoet, kunt u hieronder downloaden.