Verwijzers

Informatie voor verwijzers
De praktijk staat open voor verwijzingen van alle volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar, die kampen met psychische aandoeningen die goed behandelbaar zijn in een vrijgevestigde psychologenpraktijk.

Zoals angst- en stemmingsstoornissen, somatoforme en stressgerelateerde aandoeningen,
ADHD en slaapstoornissen. En persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en autisme, in hun minder ernstige varianten.

Een model verwijsbrief vindt u onderaan de pagina. De praktijk is ook te vinden op ZorgDomein.

Clienten met zeer ernstige problematieken (zoals verslavingsproblematiek, psychose of actuele suicidaliteit), of clienten die multidisciplinaire behandeling nodig hebben, kunt u beter direct doorverwijzen naar een ggz centrum. De praktijk heeft geen spoed- of crisisfunctie.

Psychologenpraktijk Smit is de solopraktijk van drs. Thomas J. Smit, klinisch psycholoog en psychotherapeut BIG. De praktijk biedt voornamelijk specialistische ggz met goede vergoedingsmogelijkheden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Door zorgverzekeraars erkende verwijzers zijn: huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar ggz of bedrijfsarts.

Een model verwijsbrief die aan alle voorwaarden van zorgverzekeraars voldoet, kunt u hieronder downloaden:

Clienten dienen zelf te bellen voor het maken van een eerste afspraak via de assistente, telefoonnummer: 0118-471823.