Psycholoog

Drs. Thomas J. Smit is klinisch psycholoog, wat betekent dat hij wettelijk geregistreerd is als gezondheidszorgpsycholoog (met specialisme klinische psychologie), en psychotherapeut. Hij is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP. Na het behalen van zijn doctoraalexamen aan de universiteit Nijmegen in 1999, en tijdens zijn specialisatie tot klinisch psycholoog, deed hij als psycholoog ervaring op op verschillende terreinen van de geestelijke gezondheidszorg bij zorginstellingen in Gelderland en Zeeland. Zo behandelde, adviseerde en begeleidde hij mensen met angsten en depressies, burn-out, onverklaarde lichamelijke klachten, problemen met alcohol en gokken, eetstoornissen, musici met podiumangst. etc. Steeds met oog voor de persoon achter de klachten. Sinds 2007 is hij werkzaam in eigen praktijk. Sinds december 2022 is hij tevens verbonden aan Emergis als klinisch psycholoog en programmacoordinator Eetstoornissen. Tot 2013 had hij een adviserende rol bij een privaat opleidingsinstituut voor musici in Middelburg. Tot medio 2016 was hij part-time actief als directeur van een kleinschalige ggz instelling. En tot 2020 was hij enige tijd verbonden aan 1nP, een netwerkorganisatie van zorgprofessionals in de ggz. En al geruime tijd is hij actief als supervisor van psychologen in opleiding.

Kwalificaties:

  • GZ-psycholoog, specialisme klinische psychologie: klinisch psycholoog BIG 19063444625
  • Psychotherapeut BIG 19063444616
  • Registerpsycholoog Specialist NIP/Gezondheidszorg

De praktijk is gecertificeerd door het NIP (kwaliteitsvisitatie januari 2020) en heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Lid van:

  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
  • Aangesloten bij zorgmakelaar Eldermans en Geerts advocaten

Wetenschappelijke publicaties:

  • Tijdschrift voor Directieve Therapie (Dth): “Mindful spiegelexposure bij eetstoornissen: een nieuw therapieprotocol en twee gevalsbeschrijvingen” door Smit, Th.J., Offringa, C., & Kramer H.J.M.T. (2009), vol. 29, blz. 93-111.
  • Hoofdstuk “De gz-psycholoog in het APZ” in Handboek voor gz-psychologen, door Smit, Van der Avoort en Rijnders (augustus 2011), Boom uitgeverij.