Vergoedingen

Psychologische behandelingen van de meeste psychische stoornissen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten, wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met Psychologenpraktijk Smit. Dit geldt voor zowel GBGGZ als SGGZ behandelingen (voor een uitleg van deze termen kijkt u op onze pagina tarieven).

De praktijk sloot voor 2021 overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Voor een uitgebreid overzicht van zorgverzekeraars waarmee de praktijk een overeenkomst heeft en had, kijkt u op onze pagina gecontracteerde zorgverzekeraars.

Informatie over wachttijden en vergoedingen leest u ook na op de landelijke website www.kiezenindeggz.nl (zoek op: Psychologenpraktijk Smit).

Belangrijke opmerkingen:

  • Het wettelijk verplichte (en eventueel vrijwillige) eigen risico van uw verzekeringspolis is van toepassing.
  • Een verwijsbrief van een erkende verwijzer is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Een verwijsbrief van een huisarts wordt door alle verzekeraars geaccepteerd. Deze verwijsbrief dient u in het eerste gesprek te overleggen aan de klinisch psycholoog.
  • De praktijk declareert zo mogelijk rechtstreeks bij de verzekeraar, dus daar heeft dan u geen omkijken naar.
  • U wordt geadviseerd om vooraf bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden te informeren. Ondermeer omdat het bovenstaande aan wijzigingen onderhevig kan zijn, aangezien vergoedingen worden bepaald door de overheid en de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij u zelf.
  • Voor behandelingen (uitgedrukt in DBC of GBGGZ Prestaties) die in 2020 gestart zijn en doorlopen in 2021 zijn de tarieven en vergoedingen van 2020 nog van toepassing. Voor behandelingen gestart in 2019, de tarieven en vergoedingen van 2019. Enzovoorts.
  • Psychologische behandeling voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn, door de overheid en zorgverzekeraars, in of vanaf 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieen; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen; en alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-5). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.