Vergoedingen

Psychologische behandelingen van de meeste psychische stoornissen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten, wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met Psychologenpraktijk Smit. (Informatie over tarieven leest u op de betreffende pagina).

De praktijk sloot voor 2023, net als 2022, overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Voor een uitgebreid overzicht van zorgverzekeraars waarmee de praktijk een overeenkomst heeft en had, kijkt u op onze pagina gecontracteerde zorgverzekeraars.

Eigen risico

Het wettelijk verplichte (en eventueel vrijwillige) eigen risico van uw verzekeringspolis is van toepassing. N.B. Op 1 januari 2022 is landelijk een nieuw declaratiesysteem voor de ggz ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Wat deze overgang betekent voor uw eigen risico leest u in onderstaande patientfolder.

Overige belangrijke opmerkingen:

  • Een verwijsbrief van een erkende verwijzer is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Een verwijsbrief van een huisarts wordt door alle verzekeraars geaccepteerd. Deze verwijsbrief dient u uiterlijk in het eerste gesprek te overleggen aan de klinisch psycholoog.
  • De praktijk declareert zo mogelijk rechtstreeks bij de verzekeraar, dus daar heeft dan u geen omkijken naar.
  • U wordt geadviseerd om vooraf bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden te informeren. Ondermeer omdat het bovenstaande aan wijzigingen onderhevig kan zijn, aangezien vergoedingen worden bepaald door de overheid en de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij u zelf.
  • Psychologische behandeling voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn, door de overheid en zorgverzekeraars, in of vanaf 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieen; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen; en alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-5). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.

Informatie over wachttijden en vergoedingen vindt u ook op de landelijke website www.kiezenindeggz.nl (zoek op: Psychologenpraktijk Smit).