Tarieven

De overheid bepaalt de hoogte van de tarieven van geestelijke gezondheidszorg en hoe deze berekend worden. U kunt deze tarieven raadplegen op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa tarief.

N.B. Per 1 januari 2022 veranderde de wijze van declareren van psychologische zorg (ggz) met de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties (lees: losse consulten of overige zorgprestaties). Wat dit voor u betekent, leest u in de onderstaande patientenfolder.

Consulten

De geplande duur van het consult bepaalt het tarief. Wij volgen het principe “planning = realisatie”: De voor u in de agenda geplande tijd wordt afgerekend, tenzij hier meer dan 15 minuten van is afgeweken. Zo worden bijvoorbeeld voor intakegesprekken (diagnostiek) 60 minuten gepland en voor vervolgconsulten (behandeling) 45 minuten. Tenzij anders met u is afgesproken. Onder consulten worden zowel fysieke afspraken verstaan, als telefonische of digitale contacten (bv. e-mail, beeldbellen, online vragenlijsten, chatten of e-health anderszins).

Overige prestaties

Ook intercollegiaal overleg over uw behandeling kan worden gedeclareerd.

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Smit heeft voor 2023, net als in 2022, overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, die recht geven op volledige vergoeding van behandelingen die vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. Details en voorwaarden leest u op onze pagina vergoedingen.

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met de praktijk (d.w.z. ongecontracteerde zorg) dan zijn de NZa tarieven 2023 van toepassing zoals gepubliceerd op NZa website alsook in de standaardprijslijst ZPM van de praktijk. Bij onverzekerde zorg, dat wil zeggen zorg die buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt, geldt het niet-basispakketzorg consult tarief. Zie download hieronder. Op de pagina vergoedingen leest u meer over wat niet-verzekerde zorg is. Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen. In geval van ongecontracteerde zorg heeft u wel recht op tenminste gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.

Zelfbetalers

Zelf de behandeling betalen is alleen van toepassing wanneer het gaat om ongecontracteerde of onverzekerde zorg (zie bovenstaand).

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt € 75 bij u in rekening gebracht.

Supervisie

Voor supervisie aan psychologen in opleiding is het uurtarief voor 2023: €125 op basis van 45 minuten gesprekstijd. Het no show tarief is hieraan gelijk.

Aanvullende opmerkingen
Uurtarief in overige gevallen zoals consultatie, interim opdrachten etc.: op aanvraag.
Op al onze diensten zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk Smit van toepassing.