Update inzake coronavirus (COVID-19)

Update 16 mei 2022

Geen bijzonderheden meer te melden of van toepassing.

Update 20 december 2021

Al geruime tijd vinden afspraken weer fysiek plaats in de praktijk. Hieraan verandert vooralsnog niets, ook niet per 19 december. Wij houden daarbij de regels van de Rijksoverheid in acht, alsook de (geneeskundige) richtlijn GGZ en corona.

Update 30 november 2021

De 1,5 meter regel is opnieuw van toepassing bij alle contacten in de praktijk. Voorts volgen wij nog altijd de actuele wetten en regels van Rijksoverheid en RIVM, en met name de landelijke richtlijn GGZ en corona.

Update 23 september 2021

De 1,5 meter regel wordt op 25 september door de overheid losgelaten, en is daarmee ook in de praktijk niet meer van toepassing. Voorts volgen wij nog altijd de wetten en regels en met name de landelijke richtlijn GGZ en corona.

Update 14 december 2020, 21:00 uur

Al enige tijd vinden afspraken weer fysiek plaats in de praktijk. Hieraan verandert vooralsnog niets, ook niet per 15 december. Wij volgen de wetten en regels (zie ook voorwaarden hieronder) en met name de (geneeskundige) richtlijn GGZ en corona.

Update 30 november 2020, 18:00 uur

Al enige tijd vinden afspraken weer fysiek plaats in de praktijk. Hieraan verandert vooralsnog niets, ook niet na 1 december. Met als belangrijke voorwaarden:

  • Kom niet naar de praktijk wanneer u koorts heeft, hoest, niest etc.
  • Volg de aanwijzingen op zoals vermeld in het praktijkencentrum
  • Laten we hierbij de wetten en regels volgen, waaronder de ‘distancing’ maatregelen
  • Samen beslissen: Mocht de praktijk bezoeken voor u niet mogelijk of wenselijk zijn, of mocht u twijfelen of dit wijs is (bv. als u tot een kwetsbare groep behoort), zoek dan het overleg met mij. De mogelijkheid tot (beeld)bellen blijft aanwezig.

Aanvullend, ten aanzien van mondkapjes:

  • In de praktijk wordt de “richtlijn GGZ en corona” van het landelijke kwaliteitsinstituut (Akwa) gevolgd. De meest recente versie van deze richtlijn verplicht mondkapjes niet binnen een vrijgevestigde ggz praktijk wanneer voldoende afstand gehouden kan worden. En, op basis van de tot op heden verstrekte informatie van de rijksoverheid, lijken (medische) zorgverleners en degenen die hen bezoeken ook uitgezonderd van de mondkapjesplicht.
  • Voor de algemene (wacht)ruimten: volg de aanwijzingen op zoals gegeven of getoond in het praktijkencentrum.

Bovenstaande informatie kan aan veranderingen onderhevig zijn. In dat geval zal ik zo snel mogelijk een update plaatsen.

N.B. Informeer ook uzelf over de geldende wetgeving op elk moment.

Vragen kunt u het beste aan mij stellen via e-mail, daar reageer ik vaak het snelst op: info@psysmit.nl

Met vriendelijke groet,

Thomas Smit, klinisch psycholoog